Disclaimer


1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

de eigenaar: de eigenaar van de website;

gebruik(en): alle denkbare handelingen;

u de gebruiker (bezoeker) van de website;

de content: alle in de website aanwezige inhoud;


2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te        gebruiken stemt u in met deze disclaimer.


3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de  eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.


4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.


5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten


6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.Privacyverklaring


Asmara Centrum verwerkt jouw persoonsgegevens (je naam, je e-mailadres, je IP-adres) inzake de aanmelding voor een evenement.

Ook om je middels de Nieuwsbrief op de hoogte te houden van onze bijeenkomsten.

Asmara Centrum bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren.

Asmara Centrum verstrekt je persoonsgegevens niet aan derden.

Asmara Centrum neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Je heb het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@asmaracentrum.com

Asmara Centrum zal zo snel mogelijk op jouw verzoek reageren.<< Terug naar            Evenementen