Clintel

ASMARA

                                          

CENTRUM

Hartgedragen I Verbindend I Zingevend  I Informatief

 
''Clintel: Er is geen klimaatcrisis. Het nieuwe denken over groen en groei."


Lezing CLINTEL met Guus Berkhout en Marcel Crok

Europa en dus ook Nederland streven naar nul CO2-uitstoot in 2050. Dat is in Nederland al vastgelegd in de Klimaatwet en ook Europa werkt nu aan een Klimaatwet. Deze plannen zullen zeer ingrijpend zijn voor alle burgers in Europa. De hele energievoorziening moet op de schop! Maar is dat wel echt nodig en zijn de plannen wel goed doordacht? Stichting Climate Intelligence (op een intelligente manier met klimaat omgaan) denkt van niet. Opgericht in 2019 door emeritus hoogleraar Guus Berkhout en Marcel Crok onderzoeksjournalist, probeert CLINTEL het broodnodige tegenwicht te bieden aan alle doemverhalen en aan het tempo waarin Brussel en Den Haag de klimaatplannen aan de burger opdringt.


Asmara Centrum is eveneens van mening dat er waarheden maar evenzoveel onwaarheden de ronde doen over de vermeende klimaatcrisis waardoor een gepolariseerd beeld ontstaat en feiten worden verdraaid en zelfs volledig worden genegeerd. Asmara Centrum wil graag in samenwerking met CLINTEL het bredere publiek de andere kant van het verhaal laten zien. Natuurlijk kan je je eigen conclusies trekken maar dat neemt niet weg dat er veel 'ruis' op de lijn zit ten faveure van de politiek, de EU en andere klimaatwetenschappers.

CLINTEL is opgericht om te voorkomen dat er slechts één 'waarheid' is die regeert.

Asmara Centrum hecht grote waarde aan de conclusies die door een groot deel van de aangesloten wetenschappers (800) zijn onderzocht en feitelijk zijn vastgesteld. We hopen dat deze lezing laat zien dat z.g. klimaatsceptici wel degelijk een goed en eerlijk beeld laten zien en dat zorgvuldig kunnen onderbouwen met feiten. (zie ook onderstaand essay)

Wat is CLINTEL

Stichting Climate Intelligence (CLINTEL) is een onafhankelijke stichting die objectief bericht over klimaatverandering en klimaatbeleid. CLINTEL is in 2019 opgericht door emeritus-hoogleraar geofysica Guus Berkhout en wetenschapsjournalist Marcel Crok. Belangrijkste doelstelling van CLINTEL is het genereren van kennis over en inzicht in de omvang, aard, oorzaken en gevolgen van klimaatverandering en het klimaatbeleid dat hierop betrekking heeft. Hiertoe:


  1. Probeert de stichting helder en transparant te communiceren naar het brede publiek wat er aan feiten beschikbaar is over klimaatverandering en klimaatbeleid en ook waar feiten overgaan in aannames en voorspellingen.
  2. Voert en stimuleert de stichting een publiek debat hierover en voert zij onderzoeksjournalistiek werk uit op dit terrein.
  3. Wil de stichting fungeren als een internationale ontmoetingsplaats voor wetenschappers met verschillende visies over klimaatverandering en klimaatbeleid.
  4. Gaat de stichting ook zelf wetenschappelijk onderzoek op het gebied van klimaatverandering en klimaatbeleid doen dan wel financieren.


CLINTEL wil de rol van ‘klimaatwaakhond’ op zich nemen, zowel op het gebied van de klimaatwetenschap als het klimaatbeleid. Zie ook https://clintel.nl/


CLINTEL is mede mogelijk gemaakt door een startdonatie van vastgoedondernemer Niek Sandmann. Daarvoor is de stichting hem zeer erkentelijk. Inmiddels hebben al meerdere personen gemeld ook financieel te willen bijdragen aan de stichting. Dat kan indien gewenst ook anoniem. U kunt ons steunen door Vriend van CLINTEL te worden of een eenmalige donatie te doen.

De stichting streeft naar zo min mogelijk overheadkosten waardoor bijna alle de middelen besteed kunnen worden aan onderzoeksjournalistiek, wetenschappelijk onderzoek en publieksvoorlichting.


CLINTEL gaat werken aan een uitgebreid landelijk netwerk van “vrienden” en “ambassadeurs”. Daartoe zullen overal in het land bijeenkomsten (CLINTEL Kamers) georganiseerd gaan worden.


CLINTEL heeft tevens een jongerenorganisatie, Young CLINTEL.


CLINTEL is gevestigd in Amsterdam en is bereikbaar via office@clintel.org                              

  Het essay is HIER te downloaden.Over deze lezing:


Waar:             Villa Flora Hillegom | Hoofdstraat 55 |  2181 EB Hillegom

  

Wanneer:      I.v.m. het COVID 19 virus is deze lezing geannuleerd


Tijd:                van 10:30 uur tot 14:00 uur (inloop v.a. 10.00 uur)

                  

Bijdrage:        € 15,- incl. kleine lunch (2 bel. broodjes/ koffie of thee)

 

Tickets kunt u uitsluitend hier bestellen.

 

Verdere info:     0650 524 386 
Guus Berkhout

Marcel Crok

Wilt u dit essay als hardpaper ontvangen, meldt u dit dan via contact. Mensen die “Vriend van Clintel”  worden kunnen

maximaal 2 essays gratis ontvangen.


<< Terug naar            Evenementen