Clintel Kamer Hillegom:

de energiecrisis, oorzaken en gevolgen


Hotel Villa Flora Hillegom

We leven sinds 2020 in zeer roerige tijden. Eerst was daar natuurlijk de pandemie met alle gevolgen van dien voor de samenleving. Amper daarvan bekomen diende de energiecrisis zich aan, mede in gang gezet door de oorlog in Oekraïne. Diverse bedrijven, van bakkers tot aluminiumsmelters, moesten de deuren sluiten, en vele burgers zitten deze winter in de kou omdat ze anders de rekening niet meer kunnen betalen. Hoe kon dat gebeuren in het welvarende Nederland? Welke rol speelt het klimaatbeleid daarbij? En wat kunnen we verwachten voor de komende jaren als de energietransitie verder wordt doorgevoerd?

Welke keuzes kan je het beste maken op energiegebied?Programma:   N.B. deze lezing heeft reeds plaatsgevonden

Marcel Crok is medeoprichter van Stichting Clintel (samen met emeritus professor van de TU Delft Guus Berkhout) en sinds twee jaar woonachtig in Hillegom. Crok studeerde fysische chemie in Amsterdam en Leiden en werd daarna wetenschapsjournalist. Sinds 2005 verdiept hij zich fulltime in het klimaatdebat en hij publiceerde daarover het boek De Staat van het Klimaat.

Op deze avond zal Crok de belangrijkste projecten van Clintel toelichten, met name de tussenkomst in de rechtszaak tussen Milieudefensie en Shell.


Theo Wolters studeerde Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft en werkte daarna als ontwerper in zijn eigen ingenieursbureau. Sinds 1997 enthousiaste ontwikkelaar van duurzame technologie op het gebied van brandstofcellen, biomassavergassing en verbrandingsmotoren. Sinds 2005 actief in de discussie rond de waterstofeconomie, overlopend in het energie- en klimaatdebat, met lezingen, artikelen in tijdschriften en bijdragen aan internetfora. Veel van zijn activiteiten zijn ondergebracht in deStichting Milieu, Wetenschap en Beleid. In deze lezing gaat Wolters uitgebreid in op de energiecrisis waarin Europa momenteel verkeerd. Wat zijn de oorzaken en wat gaat er gebeuren met de prijzen als de energietransitie de komende decennia wordt doorgezet?

Jon van Diepen heeft na een masteropleiding Business in Energy Systems zich verdiept als Energie Analist in het gehele energielandschap. Van energieopwekking tot energiebesparing van woningen. Hij geeft trainingen en lezingen hierover, blogt regelmatig hierover op LinkedIn en heeft een aantal kritische artikelen hierover geschreven voor tijdschriften zoals Elsevier Weekblad. In deze lezing gaat hij in op de huidige energiecrisis en vraagt hij zich hardop af in hoeverre Nederland en de EU over dertig jaar zonder fossiele brandstoffen toe kunnen.

Roderick Thijssenis mede-eigenaar van het bedrijf Rosa Energy Services. Hij en zijn compagnon Sander Zaat adviseren particulieren, bedrijven, sportverenigingen etc. bij hun energiecontracten.Thijssen is geregeld te gast als energiedeskundige in tv-programma’s zoals RTLZ, Jinek en PowNed. Thijssen weet uit eerste hand wat burgers en bedrijven op dit moment doormaken met de extreem hoge energieprijzen. Met Rosa Energy proberen ze hun klanten zo goed mogelijk door deze roerige tijden heen te loodsen. Thijssen woonde in het verleden enige tijd in Hillegom en is ook goed bekend met de uitdagingen waar o.a. de bloembollensector voor staat. Welke aansluiting past het beste bij u? Hoe zit het met het prijsplafond? Thijssen kan daar snel antwoord op geven.

<< Terug naar            Evenementen