Saskia Bosman Kosmos, Lichttaal en DNA

Saskia Bosman

 

ASMARA

                                          

CENTRUM

Hartgedragen I Verbindend I Zingevend  I Informatief

Dr. Saskia Bosman

 

Kosmos, Lichttaal en DNA


                      Wat hebben deze met elkaar te maken? Vanuit de Kosmos komen steeds                                        hogere energiefrequenties naar de Aarde, die codes dragen die onze                                                sluimerende, nog ‘onbekende’ 98% DNA en hiermee nieuwe vermogens                                            wakker kunnen maken als we deze willen ontvangen. Door de klank, vorm

                                  en kleur van Lichttaal kunnen we deze hoge coderingen onze cellen binnen                                      geleiden en in ons DNA laten landen. Met de Kosmos wordt niet alleen de                                          bubbel van sterrenstelsels bedoeld die we met (ruimte-)telescopen kunnen                                      waarnemen, maar ook de hogere dimensies en het Bronveld voorbij deze                                        Matrix van dimensies.Uit het Bronveld komen sinds 2012 nog hogere dan Lichtfrequenties, namelijk de Plasmafrequenties en de Plasmataal coderingen die deze dragen. De Kosmos zit vol leven en bewustzijn dat ons en de Aarde wil helpen in het Ascensieproces. We worden hierin verrassend genoeg geholpen door hoog-intuїtieve en –intelligente culturen in de oceanen en door de natuur op het land, waaronder bomen. De basis van alles is onvoorwaardelijke, universele liefde. In de loop van de lezing worden interessante wetenschappelijke ontdekkingen aangestipt, die erop aansluiten. Wil je dit ook horen en ervaren? Dan is dit de lezing die het overzicht en de ervaring biedt!


We beginnen de lezing met een geleide meditatie om ons te aarden en een liefdevol veld neer te zetten en we sluiten af met een innerlijke reis in de microkosmos van ons DNA.

Bij voldoende interesse gaan we het onderwerp van deze lezing verder uitdiepen en vooral ervaren in de vorm van een workshopdag.

Dr. Saskia Bosman is bioloog en zelfstandig onderzoeker. Saskia verdiept zich al 40 jaar in de mens, vooral DNA, cellen, hersenen, bewustzijn en evolutie, in de context van Aarde en Kosmos. Saskia biedt deze workshop aan vanuit haar wetenschappelijke interesse, kennis en ervaring als medisch bioloog en bewustzijnstrainer in de relatie tussen lichaam en geest, doelbewust verbindingen leggend tussen materie en bewustzijn. Zij heeft daarmee als persoonlijk en maatschappelijk doel om bij te dragen aan bewuste menselijke evolutie.
Over Saskia

 

Mijn naam is Saskia Bosman, ik ben een trainer met een wetenschappelijke achtergrond als bioloog. Sinds 1988 faciliteer ik mensen in hun kracht te komen op grond van informatie uit de wetenschap. In mijn trainingen presenteer ik deze kennis. Ik breng complexe informatie begrijpelijk over en neem groepen enthousiast mee in de oefeningen. Hierin wordt de eigen creatiekracht ingezet voor welzijn en innerlijke groei, wat zijn gunstige uitwerking zal hebben op het werk- en privéleven.

 

Deelnemers voelen zich geïnspireerd om wat ik breng ook na de training in te zetten voor zichzelf. Ze merken dat ze op alle fronten vooruitgang boeken. Ik lever graag kwaliteit in trainingen, van het werkboek via de presentatie tot en met de beleving. Dit werk staat niet stil, want ik blijf onderzoeken en mezelf scholen om mijn trainingen te vernieuwen.

 

Ik bied de workshops aan vanuit mijn persoonlijke, wetenschappelijke interesse, kennis en ervaring als medisch bioloog in de relatie tussen lichaam en geest, doelbewust verbindingen leggend tussen materie en bewustzijn. Daarbij heb ik als persoonlijk en maatschappelijk doel om

bij te dragen aan bewuste menselijke evolutie.


Voor meer info zie >>  www.inspiradiance.nl

 


Locatie:           Asmara Centrum | Nassaupark 7 |  2161 KK Lisse

  

Wanneer:        Nieuwe datum in 2020 volgt.

  

Tijd:                 14.00 uur – 17.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur mogelijke uitloop tot 17.30 uur)

 

Bijdrage:         € 20 ,- graag contant voldoen bij binnenkomst

 

Aanmelden:    http://asmaracentrum.com/aanmeldpagina.html

 

Telefonisch:     0650 524 386

Naar aanleiding van haar zeer geslaagde lezing van 7 december j.l.  Kosmos, Lichttaal en DNA volgen hieruit twee zeer interessante workshops. Zie hieronder voor alle relevante informatie.


DNA zelf-healing


Zaterdag 1 februari 2020, 10:00-17:00 uur

Asmara Centrum, Lisse


Workshop met Dr. Saskia Bosman, (bioloog, bewustzijnstrainer)


Wist je dat je bewustzijn en dat van je voorouders een diepgaande invloed heeft op je DNA en op welke informatie in je DNA tot uitdrukking komt in je lichaam? Wist je dat (chronische) stress, ontspanning en meditatie heel verschillende sets aan informatie in je DNA aanspreken?

De informatie wordt licht, luchtig, kort en begrijpelijk gehouden. Op deze workshopdag gaan we vooral met geleide meditaties, diep-meditatieve communicatie met de cellen en ook met de klank van onze stem aan de slag voor zelf-healing van het DNA en ons epigenetische systeem.

Het epigenetische systeem bestaat uit eiwitten die rond het DNA aanwezig zijn en stukjes informatie (genen) in het DNA tijdelijk aan of uit kunnen zetten. Het zijn de ‘bibliothecarisjes’ die op instructie van allerlei lichaamssignalen en ook van ons bewustzijn de ‘boeken’ met genetische informatie tevoorschijn halen en openen om tot uitdrukking te brengen in het lichaam en andere ‘boeken’ sluiten en opbergen.


Wat we gaan doen:

 1. Beginmeditatie om ons te aarden en een beschermend energieveld van liefde neer te zetten.

2. Ondersteunende meditatie voor je cellen en celwater.

3. Meditatie die het gezond functioneren van het epigenetische systeem ondersteunt.

4. Klanken met de stem, ter ondersteuning van het DNA.

5. Diep-meditatieve communicatie met het DNA en de cellen.

6. Afronding waardoor je goed geaard en beschermd weer naar huis kan gaan.


Dr. Saskia Bosman is bioloog en zelfstandig onderzoeker. Saskia verdiept zich al 40 jaar in de mens,

vooral DNA, cellen, hersenen, bewustzijn en evolutie, in de context van Aarde en Kosmos. Saskia biedt

deze workshop aan vanuit haar wetenschappelijke interesse, kennis en ervaring als medisch bioloog en

bewustzijnstrainer in de relatie tussen lichaam en geest, doelbewust verbindingen leggend tussen

materie en bewustzijn. Zij heeft daarmee als persoonlijk en maatschappelijk doel om bij te dragen aan

bewuste menselijke evolutie.


Lichttalen en meer


Zaterdag 8 februari 2020, 10:00-17:00 uur

Asmara Centrum, Lisse


Workshop met Dr. Saskia Bosman (bioloog, bewustzijnstrainer)


Wil je je de Lichttalen herinneren, spreken, zingen en schrijven?

Dan is deze workshop bedoeld voor jou!

Deze talen komen van voorbij onze stoffelijke dimensies van ruimte en tijd. Het kunnen (in elkaar overgaande) klanken zijn, of ‘onbekende’ woorden of geschreven/getekende tekens. Eerst doen we een meditatieve voorbereiding en afstemming op de hogere lagen van ons eigen Wezen. Vervolgens ga je voorbeelden van Lichttaal zien en horen. Daarna word je ook zelf in de gelegenheid gesteld om Lichttaal te spreken, als klanken en/of woorden te zingen en als tekens te schrijven of te tekenen. Lichttaal is bij veel mensen doorgekomen in de tijd dat we werkten aan onze Lichtlichamen en contact maakten met Lichtwezens. Sinds enkele jaren komen er stromen van de nog veel hogere Plasmafrequenties van voorbij de matrix van dimensies, uit het Bronveld, naar de Aarde. Daarom worden er nu nog hogerfrequente lichamen dan de Lichtlichamen ontwikkeld, namelijk de Plasmalichamen, waarmee je de van illusies wemelende matrix uit kan komen. Hier zijn nog maar enkele spirituele stromingen mee bezig. Daarom zullen ook de Plasmatalen verkend worden.


Wat we gaan doen:

1.  Geleide meditatie om onszelf te aarden en een beschermend veld van liefde neer te zetten.

2. Presentatie over Plasma- en Lichttaal, met voorbeelden ervan.

3. We gaan zelf na een meditatie aan de slag met Plasma- en Lichttaal.

4. Afsluitende geleide meditatie.


Dr. Saskia Bosman is bioloog en zelfstandig onderzoeker. Saskia verdiept zich al 40 jaar in de mens,

vooral DNA, cellen, hersenen, bewustzijn en evolutie, in de context van Aarde en Kosmos. Saskia biedt

deze workshop aan vanuit haar wetenschappelijke interesse, kennis en ervaring als medisch bioloog en

bewustzijnstrainer in de relatie tussen lichaam en geest, doelbewust verbindingen leggend tussen

materie en bewustzijn. Zij heeft daarmee als persoonlijk en maatschappelijk doel om bij te dragen aan

bewuste menselijke evolutie.


Aanmelden voor deze workshops UITSLUITEND en alléén via  https://inspiradiance.nl/aanmelden/  dus niet bij Asmara Centrum aanmelden want dan wordt je aanmelding niet behandeld.


<< Terug naar            Evenementen